ВУЗ ШАГ

Навчальний процес

        Дошкільне  дитинство – особливий, значущий час  проживання  особистості.  У  цьому  віці  важливий  для  розвитку  чи  не  кожен  день, адже  не  треба  бути  особливим  спеціалістом, щоб  розуміти, якими  високими  є  щільність  та  інтенсивність  дитячого  життя.  Гармонійне  поєднання  фізичного, пізна-  вального, соціально – морального, художньо – естетичного  та  креативного  розвитку  дитини – необхідна  умова  формування  цілісної, творчої, життєво  компетентної  особистості.  Кожен  педагог  дошкільного  закладу, розуміючи  значущість  цих  завдань, усю  свою  роботу  спрямовує  на  їх  виконання, бо  саме  діти, любов  до  них,  заставили  нас  обрати  свою  професію, жити, навчаючи  та  навчаючись, дружити  з  фантазією, пошуком, творчістю.
       Організовуючи  навчально-виховну  діяльність, використовуємо  завдання  з  експериментально – дослідницької  діяльності, проблемно – пошукових  ситуацій, а  також  відводимо  належне  місце  продуктивним  видам  діяль-  ності, у  яких  дошкільник  здатен  до  самовираження  та  самореалізації.  Виховний  процес  у  ДНЗ – це  гармонія  взаємодії  педагога, дитини, батьків, це – ансамбль, який  різними  голосами  виконує  одну  мелодію, звучання  якої  розвиває, надихає, окрилює  кожну  дитину.
        Колектив  ДНЗ №6 «Вербиченька»  спрямовує  свою  діяльність  на  фор-  мування  різнобічно  розвиненої, духовно  багатої, оптимістично  та  патріоти- чно  налаштованої  особистості, починаючи  з  перших  років  життя  і  завер-  шуючи  її  вступом до школи, шляхом раціонального поєднання Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та Базового компо-   нента дошкільної освіти в Україні.
      Пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний роз-  виток та зміцнення здоров я дітей, забезпечення відповідних умов для про-  дуктивної інтелектуально – пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їх  стану здоров я, особливостей розвитку, інтересів, схильностей та потреб.        Колектив  окреслює сучасні методи і технології взаємодії ДНЗ і сім ї з метою  задоволення запитів батьків в освіті дошкільників, надання допомоги у вихо-   ванні й розвитку дітей.